Systema skeletale [soustava kosterní]

Zde se věnuji anatomii kostře lidského těla. Jde o takový velký přehled pojmů z oblasti kosterní soustavy. Tyto pojmy jsou hierarchicky uspořádané, takže z toho, kde se jednotlivé názvy kostí nacházejí, vyplývají informace o jejich roli v této hierarchii. Hlavní však je, že tyto pojmy (názvy kostí) nesou odkazy na ostatní články, kde se jím věnuji. Můžete se tedy snadno dozvědět kontextuální informace o jednotlivých pojmech.

Poslední aktualizace: 21.6.2021

Systema skeletale článek

Columna vertebralis [páteř]

Zmiňuji v článku Cviky na bolavá záda

Vertebrae [obratle]

 • Vertebrae cervicales [obratle krční] - je jich celkem 7, označují se C1 - C7
 • Vertebrae thoracicae [obratle hrudní] - je jich celkem 12, označují se Th1 - Th12
 • Vertebrae lumbales [obratle bederní] - je jich celkem 5, označují se L1 - L5. Zmiňuji v článku Bolest zad a Diastáza
 • Os sarcum [kost křížová] - zmiňuji v článku Bolest zad. Tvoří ji:
  • Vertebrae sacrales [obratle křížové] - je jich celkem 5 až 6, označují se S1 - S5 (S6)
 • Os coccygis [kost kostrční] - tvoří ji:
  • Vertebrae coccygeae [obratle kostrční] - je jich celkem 4 až 5, označují se Co1 - Co4 (Co5)

Skeleton thoracis [kostra hrudníku]

Zmiňuji v článku Cviky na bolavá záda a Správné dýchání

 • Costae [žebra] - je jich celkem 12, dělí se na:
  • Costa I - VII [žebro 1. - 7.] - costae verae [žebra pravá]
  • Costa VIII - X [žebro 8. - 10.] - costae spuriae [žebra nepravá]
  • Costa XI - XII [žebro 11. - 12.] - costae fluctuantes [žebra volná]
 • Sternum [kost hrudní] - zmiňuji v článku Diastáza. Má tyto složky:
  • Manubrium sterni [rukojeť kosti hrudní]
  • Corpus sterni [tělo kosti hrudní]
  • Processus xiphoideus [měčovitý výběžek] - zmiňuji v článku Diastáza

Cranium [lebka]

Neurocranium [mozková a smyslová část lebky]

 • Os occipitale [kost týlní]
 • Os sphenoidale [kost klínová]
 • Os ethmoidale [kost čichová]
 • Concha nasalis inferior [dolní skořepa nosní]
 • Os temporale [kost spánková]
 • Os frontale [kost čelní]
 • Os parietale [kost temenní]
 • Os lacrimale [kost slzní]
 • Os nasale [kost nosní]
 • Vomer [kost radličná]

Splanchnocranium [část lebky při začátku trávící trubice]

 • Maxilla [horní čelist]
 • Os palatinum [patrová kost]
 • Os zygomaticum [lícní kost]
 • Mandibula [dolní čelist]
 • Os hyoideum [jazylka]
 • Malleus [kladívko] - jedna ze sluchových kůstek
 • Incus [kovadlinka] - jedna ze sluchových kůstek
 • Stapes [třmínek] - jedna ze sluchových kůstek

Ossa membri superioris [kosti horní končetiny]

Cingulum membri superioris [pletenec horní končetiny]

Pars libera membri superioris [volná část horní končetiny]

 • Humerus [kost pažní]

Ossa antebrachii [kosti předloktí]

 • Radius [kost vřetenní]
 • Ulna [kost loketní]

Ossa manus [kosti ruky]

Ossa carpi [kosti zápěstní]

  Proximální řada

 • Os scaphoideum [loďkovitá kost]
 • Os lunatum [měsíčková kost]
 • Os triquetrum [trojhranná kost]
 • Os pisiforme [hrášková kost]
 • Distální řada

 • Os trapezium [velká kost mnohohranná]
 • Os trapezoideum [malá kost mnohohranná / šátečkovitá]
 • Os capitatum [hlavatá kost]
 • Os hamatum [hákovitá kost]
Ossa metacarpi [kosti záprstní]
 • Os metacarpus I - V [kost záprstní 1. - 5.]
Ossa digitorum [kosti prstů]
 • Phalanges digitorum manus [články prstů na ruce] - každý prst kromě palce má tyto 3 články / kosti:
  • Phalanx proximalis
  • Phalanx media - tento článek palec nemá
  • Phalanx distalis
Ossa sesamoidea [sesamské kůstky]

Ossa membri inferioris [kosti dolní končetiny]

Cingulum membri inferioris [pletenec dolní končetiny]

Os coxae [kost pánevní]

Zmiňuji v článku Cviky na bolavá záda

 • Os ilium [kost kyčelní] - zmiňuji v článku Bolest zad
 • Os ischii [kost sedací]
 • Os pubis [kost stydká]

Pars libera membri inferioris [volná část dolní končetiny]

 • Femur [kost stehenní]
 • Patella [čéška]

Ossa cruris [kosti bérce]

 • Tibia [kost holenní]
 • Fibula [kost lýtková]

Ossa pedis [kosti nohy]

Ossa tarsi [kosti zánártní]
 • Talus [kost hlezenní]
 • Calcaneus [kost patní]
 • Os naviculare [kost loďkovitá]
 • Os cuneiforme mediale - jedna z klínových kostí
 • Os cuneiforme intermedium - jedna z klínových kostí
 • Os cuneiforme laterale - jedna z klínových kostí
 • Os cuboideum [kost krychlová]
Ossa metatarsi [kosti nártní]
 • Os metatars I - V [kost nártní 1. - 5.]
Ossa digitorum [kosti prstů]
 • Phalanges digitorum pedis [články prstů na noze] - každý prstec kromě palce má tyto 3 články / kosti:
  • Phalanx proximalis
  • Phalanx media - palec tuto kost nemá
  • Phalanx distalis
Ossa sesamoidea [sesamské kůstky]
Přejít nahoru