Diastáza

Diastáza je problém, který se týká břicha, a je nejen estetický, ale především funkční. Jedná se o rozestup břišních svalů, konkrétně m. rectus abdominis [přímý sval břišní]. K tomuto rozestupu dochází nejčastěji v oblasti mezi processus xiphoideus [mečovitý výběžek] na hrudní kosti a pupíkem. Může se objevit i jinde, např pod pupíkem, což je varianta se kterou se hůře pracuje, ale naštěstí je méně častá. Diastáza není přirozený stav, a je potřeba ji řešit. Výjimkou jsou těhotné ženy a malé děti. U těchto skupin jde o fyziologický jev. U těhotných je potřeba, aby se břišní svaly rozestoupily k vůli růstu plodu. U malých dětí se během jejich vývoje diastáza sama zatáhne díky aktivitě břišních svalů. Ale pokud se objeví u dospělých, není to v pořádku. Pojďme se podívat na tuto problematiku trochu blíže.

Poslední aktualizace: 8.12.2020

Diastáza článek

Svaly související s diastázou

Nejprve si řekneme něco o svalech v okolí břicha, které s diastázou souvisí. Než se podíváme na samotné svaly, ještě bych zmínil, že se na břiše nachází tzv linea alba. Jde o vazivový pruh natažený od hrudníku až po pánev a prochází středem břišních svalů. Pro pochopení diastázy jde o důležitý anatomický útvar.

 • Diaphragma [bránice] – nachází se mezi hrudní a břišní dutinou. Upíná se na hrudní kost, žebra a bederní obratle. Její hlavní funkce je nádech a stabilizace trupu, jakožto součást core.
 • Diaphragma pelvis [pánevní dno] – tyto svaly se nacházejí v oblasti malé pánve, a mají více funkcí. Pro účel tohoto článku bude nejdůležitější zmínit, že je součást core, a účastní se tak na nitrobřišním tlaku.
 • M. transversus abdominis [příčný sval břišní] – tvoří svalový korzet na břiše, a jde o nejhlubší břišní sval. Začíná na žebrech, zádech a pánvi, a končí v linea albě. V souvislosti s diastázou se jedná o velice důležitý sval, protože právě jeho dysfunkce diastázu způsobuje. Navíc je to taktéž jeden ze svalů core.
 • M. rectus abdominis [přímý sval břišní] – spojuje hrudník s pánví, jde o povrchový sval, a je předmětem zájmu lidí, kteří chtějí mít na břiše „pekáč buchet“. Je to právě tento sval, který se při diastáze rozestupuje. A není součást core, naopak jeho přesílení je velice nepříznivé pro funkci core.

Na břiše se nacházejí další svaly, celkem jsou ve čtyřech vrstvách, a končí v linea albě, a jeden, který je až na zádech. Pro tento článek si však vystačíme s výše uvedenými.

Příčiny diastázy

Způsobů, jak vniká diastáza je velké množství. Pokud máte podezření, že se vás týká, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Odborník zjistí, zda je vaše podezření správné. To se dá zjistit různými testy, např když dotyčný leží na zádech, má pokrčené DK, a zdvihne hlavu i s rameny. Pokud jde břicho v oblasti linea alby do špičky, nebo se naopak vcucne / propadne, znamená to, že člověk diastázu má.

Samotný vznik diastázy spočívá v tom, že povolí linea alba a m. rectus abdominis [přímý sval břišní] se rozestoupí. To může mít různé důvody

Zvětšený obsah dutiny břišní

 • Nadváha - pokud má člověk nadváhu, tak se tuk ukládá nejen v podkoží, ale i mezi orgány v břišní dutině. Takovému tuku se říká viscerální. Muži jsou tímto jevem ohroženi více než ženy. Zvýšené množství viscerálního tuku vytváří tlak na břišní stěnu, a ta po čase povolí.
 • Po porodu - dalším možným problémem je břicho žen po porodu. Během těhotenství je vznik diastázy v pořádku, ale po porodu by se měla sama zatáhnout. To se děje v případě, kdy má žena před otěhotněním funkční core. Po porodu pak nemusí pro zatažení vyvíjet velké úsilí. Pokud však nemá dostatečně aktivní svaly core, tak k samovolnému zatáhnutí často nedojde, a vzniká diastáza, která již v pořádku není. O to větší úsilí je potřeba věnovat poporodnímu cvičení. Z toho jde vidět, že cvičení před otěhotněním je důležitější než po porodu. Když jsou totiž struktury na břiše roztáhlé, tak bez svalové aktivity je stažení náročnější. Proto je potřeba mít aktivní core již před otěhotněním.

Operace dutiny břišní

během operace dochází k rozříznutí břišních svalů. Po jejich zahojení však zůstává v místě řezu jizva, a ta omezuje funkci svalů, pokud je člověk dobře nezacvičí. Tudíž core opět nepracuje ideálně, a může vzniknout diastáza.

Přetížený m. rectus abdominis [přímý sval břišní]

Typickým důvodem k přetížení tohoto svalu je jeho přeposilování, často ve fitness prostředí. To se děje v důsledku cviků jako jsou zkracovačky, sedlehy a další, které působí převážně v mediánní [střední / předo-zadní] rovině.

Chybné držení těla

Pro správnou funkci core a vytvoření optimálního nitrobřišního tlaku je potřeba mít správné držení těla, zejména axiálního [osového] systému. Toto často lidi nedodržují, a obzvlášť ve statické pozici (např sezení) je to riziko vytvoření diastázy.

Syndrom otevřených nůžek

Jde o specifický případ chybného držení těla. Pokud je pánev v anteverzi [vyšpulený zadek] a hrudní koš v extenzi [záklonu / vyprsení], tak dochází k chybnému postavení pánevního dna a bránice vůči sobě, a není možné vytvořit nitrobřišní tlak. Dech jde dopředu a případná diastáza se tím jen podpoří.

Nefunkční core

Core funguje tak, že při nádechu bránice klesá, a pokud všechny svaly core pracují správně, tak vytváří tlak v břišní dutině. Tento tlak jde do páteře a podpírá ji. Pokud core nepracuje správně, tak tlak jde dopředu, a břicho na to reaguje rozestoupením. Navíc chybějící tlak do zad způsobuje, že nedochází k jejich podepření. Zádové svaly musí tím pádem pracovat nadměrně, přetíží se a bolí.

Problémy vznikající z diastázy

Asi největší problém je ten, že s diastázou se nevytváří správný nitrobřišní tlak, a tudíž systém core nemůže optimálně fungovat. Jak posílit core rozepisuji v článku Cviky na bolavá záda. Popsaná dysfunkce se může projevit v následujících oblastech:

 • Špatné držení těla.
 • Problémy s trávícím traktem – při diastáze nepracuje optimálně core, a jeden z těchto svalů je bránice. Ta má zamezit, aby se trávící šťávy nedostaly z žaludku do jícnu. Při její dysfunkci k tomu však může dojít, a tyto šťávy naleptávají jícen. Hovoříme pak o refluxu jícnu, a následné pyróze [pálení žáhy].
 • Problémy s pánevním dnem – pánevní dno je taky jeden ze svalů core. Jeho dysfunkce může vést k mnohým problémům, jako je např. inkontinence, spojována zejména s únikem moči.
 • Bolest zádových svalů – nefunkční core nepodpírá dostatečně záda, a ta musí tudíž nadměrně pracovat. Tím dojde k jejich přetížení a bolesti. V horším případě může dojít až k výhřezu ploténky.
 • Estetika – při diastáze je velmi obtížné, aby břicho zůstávalo ploché.
 • Neřešená diastáza má tendenci se postupně zhoršovat.

Abdominoplastika

Abdominoplastika je plastická operace břicha, která má v tomto případě za cíl odstranit diastázu. Stává se, že když už lidi (často ženy po porodu) s diastázou zjistí, že ji mají, a rozhodnou se ji řešit, tak je jako první napadne právě abdominoplastika. Každopádně vedle toho je tu ještě jedna možnost, a sice cvičení.

Pokud to není nezbytné, doporučuji místo operace raději zvolit cvičení, a to hned z několika důvodů, které uvádím níže. O (ne)zbytnosti operace však rozhoduje lékař, takže je potřeba se poradit s ním. Každopádně se dá obecně říci, že diastáza do 6 cm se dá zacvičit, až u větších rozestupů je teprve dobré zvažovat operaci.

Hodně lidí si chybně myslí, že operace problém vyřeší, a kromě zákroku samotného není potřeba již nic dělat. To je ovšem velký omyl. Bez cvičení funkčnost břichu nevrátíte. To za vás žádná operace neudělá. Takže pokud už na abdominoplastiku půjdete, je potřeba před operací dobře core zacvičit aby následné zotavení mělo co nejhladší průběh. A po operaci je tudíž potřeba ve cvičení core pokračovat.

Proč v případě, kdy máte na výběr, je lepší zvolit cvičení než operaci

 • Před i po operaci stejně musíte cvičit, jinak si více problémů vytvoříte než vyřešíte.
 • Operace neřeší příčinu, ale pouze následek, fungování těla se tím nezlepší.
 • Cvičení řeší příčinu, zlepšuje fungování těla, umožňuje se operaci vyhnout.
 • Cvičením nedochází k řezání do těla, a tudíž nevznikají jizvy, které by mohly omezovat funkci svalů.
 • Abdominoplastika je poměrně drahý zákrok. Cvičení s odborníkem sice taky něco stojí, ale pořád vás vyjde lépe, a to především po zdravotní stránce.

Pokud má člověk diastázu, je dobré dodržovat tyto rady

 • Starejte se o správné držení těla – je potřeba držet pánev a páteř v neutrálním postavení, protože takové je ideální pro aktivaci core. Lidi si myslí, že když je diastáza na břiše, je postavení břicha nejdůležitější. Hlavní je ale postavení zad, ne břicha. S ideálním (neutrálním) postavením zad břicho totiž nejlépe pracuje.
 • Věnujte se bráničnímu dýchání. Jak dýchat, abychom z dechu měli co největší prospěch si můžete přečíst v článku Správné dýchání.
 • Mějte na paměti, že práce s core je nejdůležitější složka při odstranění diastázy.
 • Je důležité učit břišní svaly pracovat excentricky, do délky.
 • Omezte práci m. rectus abdominis [přímý sval břišní] – neprovádějte flexi [ohnutí] trupu proti zátěži, jako jsou např sedlehy.
Přejít nahoru